Namago Management Coaching & Consultancy

Vrouw en werk

Namago coacht vrouwen in hun werksituatie. U zit in een bepaald denkpatroon en het lukt niet om daaraan te ontsnappen. Een gesprek kan heel verhelderend werken en ervoor zorgen dat u zaken scherper ziet en eventuele stappen kunt nemen. 

Het goed inzetten van talenten en beperkingen herkennen zijn belangrijke gespreksonderwerpen hierbij.

Verder zijn mogelijke gespreksonderwerpen:
positie in de organisatie, omgaan met collega's, leidinggevenden en ondergeschikten, combinatie privé en werk.