Namago Management Coaching & Consultancy

Advisering en ondersteuning werkgever

U bent een werkgever, u heeft algemene managementondersteuning, maar er zijn nog wel een paar punten op het terrein van bedrijfsvoering die aangepakt zouden moeten worden. 
 

  • Op het gebied van personeelszaken biedt Namago advisering en ondersteuning, te denken valt aan het opzetten van een functionerings- en beoordelings systematiek of een vacature invullen. Daarnaast kan Namago ook adviseren over de keuze van een arbodienst of de invulling van arbodeskundigheid voor de organisatie.
  • coaching van de directie en/of management. Heeft u behoefte om af en toe een goed gesprek te voeren met aandacht voor reflectie op eigen functioneren en dat van de onderneming, dan is Namago de juiste sparringspartner.  
  • ook op alle andere terreinen van bedrijfsvoering, zoals sales en marketing of kwaliteitsmanagement biedt Namago advisering en ondersteuning.